Archive for the ‘Yazılar’ Category

Nasıl kurtulabilirim?

god-particle-higgs-boson-gi[1]

u basit ama derin soru, sorulabilecek en önemli sorudur. ”Nasıl kurtulabilirim?” adlı makale bu dünyadaki yaşamlarımız sona erdikten sonra sonsuzluğu nerede geçireceğimiz sorusunu ele alır. Sonsuz geleceğimizden daha önemli bir konu yoktur. Read more »

Tanrı gerçek midir?

tumblr_mar7zq5vJn1rp7pkz[1]

Tanrı’nın gerçek olduğunu biliyoruz çünkü Tanrı Kendisini bize Yarattığı evrende, Kendi Sözü’nde ve Oğlu İsa Mesih’te olmak üzere üç şekilde göstermiştir.
Read more »

Siz sonsuz yaşama sahip misiniz?

fft68_mf48892[1]

Kutsal Kitap sonsuz yaşam için açık bir yol gösterir. İlk olarak, Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi kabul etmemiz gerekir. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23).

 

Read more »

Kurtuluş sadece imanla mıdır, yoksa iman artı işlerle midir?

hqdefault[1]

Bu soru bütün Hristiyan teolojisinin belki de en önemli sorusudur. Bu soru, Protestan kiliseleriyle Katolik Kilisesi arasındaki ayrılık olan Reform Hareketi’nin nedenidir.

 

Read more »

Hıristiyanlar Neden Kiliseye Giderler?

66970153[1]

Her Pazar Hıristiyanlar Kiliseye giderek ibadet ederler. Kiliseye gitmek ve gerçek kilisenin anlamı bu gün toplumumuzda bilinen aksine daha derin anlamlar taşımaktadır.

 

Read more »

Contact Form Powered By : XYZScripts.com