Archive for the ‘Yazılar’ Category

Papazlar Kutsal Yazıları Değiştirdiler Mi?

kyag[1]

Kutsal Kitap’ın Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından değiştiği iddiası toplumumuzda kulaktan kulağa geçmektedir. Ancak bu iddiayı kulaktan dolma bilgilerle değil kaynağından inceleyelim…

 

Read more »

Barnaba İncili Nedir?

21263[1]

Kuran’ı Kerim, Barnaba İncili’nin adı geçer mi? Hem İncil’le hem de Kuran-ı Kerim’le çelişen bu kitabın kabul edilmesi imkansızdır.

 

Read more »

Yaşamın anlamı nedir?

dias1gb6

Yaşamın anlamı nedir? Hayatta amaç ve kişisel tatmin nasıl bulunabilir? Hayatta kalıcı bir önemi olan bir şey nasıl başarılır? Birçok insan bu önemli sorular üzerinde hiç durup düşünmez.

 

Read more »

İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir?

OXYGEN VOLUME 13

Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini kaydetmez. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmez. Örneğin, İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini anlamak için Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakmamız yeter. “…

 

Read more »

İsa Mesih kimdir?

9023179_orig1

“Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir.

 

Read more »

Contact Form Powered By : XYZScripts.com