Archive for Temmuz 14th, 2013

İNCİL ne demektir?

kuss

Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabı İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, işleri, ölümü ve dirilişini farklı açılardan işlemektedir. Bunlar ‘müjde’, ‘iyi veya hoş haber’ anlamına gelen ‘İncil’ olarak bilinir. Çünkü İsa Mesih’in dünyaya gelişi, ölümü ve dirilişi biz insanlığın kurtuluşu ve yararı için olduğundan buna ‘İyi Haber’ denilmiştir. Read more »

İnancımız

tevrati-ve-incili-tamir-etmek-660x330

İnanç Bildirgemiz

1)    TANRI

Tek Tanrı’ya inanırız. (Yasanın Tekrarı 6:4; Yeşaya 43:10; 1. Timoteos 2:5)

Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O’dur (Yaratılış 1:1; Vahiy 1:8).

Tanrı ruhtur (Yuh. 4:24), sonsuzdur (Yer. 23:23-24; Mezmurlar 90:2), değişmezdir (Yak. 1:17).

Egemen ve bağımsızdır; bütün varlıklar ona bağımlıdır. (Yeşaya 40:12-26).

Adil ve doğrudur (Mezmurlar 9:7-9; 11:7); sevgi, lütuf ve merhamet gösterir (Mezmurlar 136:1-26; 1.Yuh. 4:4-11); gerçek ve sadıktır (Çölde Sayım 23:19); her şeye gücü yeter (Yeremya 32:17); kutsaldır (1. Petrus 1:16).

Read more »

Contact Form Powered By : XYZScripts.com