Nasıl kurtulabilirim?

god-particle-higgs-boson-gi[1]

u basit ama derin soru, sorulabilecek en önemli sorudur. ”Nasıl kurtulabilirim?” adlı makale bu dünyadaki yaşamlarımız sona erdikten sonra sonsuzluğu nerede geçireceğimiz sorusunu ele alır. Sonsuz geleceğimizden daha önemli bir konu yoktur. Hamdolsun ki, Kutsal Kitap bir insanın nasıl kurtulabileceği konusunda çok açıktır. Filipili zindancı, Pavlus ve Silas’a, “Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?” diye sormuş (Elçilerin İşleri 16:30) ve Pavlus ve Silas da bu soruya, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” diyerek yanıt vermişlerdi (Elçilerin İşleri 16:31).

Nasıl kurtulabilirim? Niçin kurtulmam gerekiyor?
Günah mikrobu hepimize bulaşmıştır (Romalılar 3:23). Bizler günahla doğduk (Mezmur 51:5) ve hepimiz kişisel olarak günah işlemeyi seçeriz (Vaiz 7:20; 1 Yuhanna1:8). Bizi kurtulmamış kılan günahtır. Bizi Tanrı’dan ayıran günahtır. Bizi sonsuz mahvoluş yoluna koyan günahtır.

Nasıl kurtulabilirim? Kurtulmam gereken şey nedir?
Hepimiz günahımızdan ötürü ölümü hak ediyoruz (Romalılar 6:23). Günahın fiziksel sonucu fiziksel ölüm olduğu halde, günahtan kaynaklanan tek ölüm fiziksel ölüm değildir. Bütün günahlar nihai olarak sonsuz ve ölümsüz Tanrı’ya karşı işlenmiştir (Mezmur 51:4). Bundan ötürü günahımızın cezası da sonsuz ve ölümsüzdür. Kurtulmamız gereken şey sonsuz mahvoluştur (Matta 25:46; Vahiy 20:15).

Nasıl kurtulabilirim? Tanrı kurtuluşu nasıl sağladı?
Günahın adil cezası sonsuz ve ölümsüz olduğundan

buykamagrausa.com

, günahın cezasını sadece Tanrı ödeyebilirdi, çünkü sadece O sonsuz ve ölümsüzdür. Ama Tanrı ilahi doğasında ölemezdi. Bu yüzden İsa Mesih’in kişiliğinde bir insan haline geldi. Tanrı insan bedeni aldı, aramızda yaşadı ve bize öğretti. İnsanlar O’nu ve mesajını ret edip O’nu öldürmeyi istediklerinde, Kendisinin çarmıha gerilmesine izin vererek Kendisini bizim için gönüllü olarak kurban etti (Yuhanna 10:15). İsa Mesih insan olduğundan ölebilirdi ve İsa Mesih Tanrı olduğu için, ölümünün sonsuz ve ölümsüz bir değeri vardı. İsa’nın çarmıh üzerindeki ölümü, bizim günahımız için kusursuz ve tam ödemeydi (1 Yuhanna 2:2). Bizim hak ettiğimiz sonuçlara İsa katlandı. İsa’nın ölümden dirilişi O’nun ölümünün günah için gerçekten de yeterli kurban olduğunu gösterdi.

Nasıl kurtulabilirim? Ne yapmam gerekiyor?
“Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (Elçilerin İşleri 16:31). Tanrı işin bütününü zaten yapmıştır. Sizin yapmanız gereken tek şey, Tanrı’nın sunduğu kurtuluşu imanla kabul etmektir (Efesliler 2:8-9). Günahlarınızın ödemesi olarak sadece İsa’ya tamamen güvenin. O’na inanın ve mahvolmazsınız (Yuhanna 3:16). Tanrı size kurtuluşu bir armağan olarak sunuyor. Yapmanız gereken tek şey onu kabul etmektir. Kurtuluşun yolu İsa’dır (Yuhanna 14:6).

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? O zaman bizimle iletişim kurun ve sizin yeni yaşamınızda neler yapmanız gerektiği konusunda yardımcı olalım.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum yap !

Contact Form Powered By : XYZScripts.com