Archive for the ‘Yazılar’ Category

Apokalipse/Mahşer/Vahiy

mum1

“Apokalipse” sözcüğü, “ortaya koymak, bildirmek, üzerindeki örtüyü kaldırmak” anlamına gelen Grekçe apocalupsis sözcüğünden gelir.

 

 

Read more »

Mahşerin dört atlısı

MAHSERIN-DORT-ATI-ANATOLIAN-2000-AYNI-GUN-KARGO__55830925_0[1]

Mahşerin dört atlısı, Vahiy Kitabı’nın 6’cı bölümünün 1-8 ayetlerinde tanımlanır. Dört atlı, zamanın sonunda gerçekleşecek farklı olayların sembolik tanımlarıdır.

 

Read more »

144.000 kimdir?

R0097[1]

Vahiy Kitabı’nı yorumlamak her zaman zor olmuştur. Bu kitap, insanların bu kitabın bütünü hakkındaki anlayışlarına göre farklı olarak yorumladıkları canlı betimlemeler ve sembolizmle doludur.

 

Read more »

Haç Çıkartmak Nedir?

hac

Haç çıkarmanın anlamı nedir? Protestanların böyle bir uygulamaları olmamasına rağmen pek çok Katolik ve Ortodoks Hıristiyan bu hareketi yaparlar.

Istavroz, ya da haç çıkarmak genellikle bir Katolik ve Ortodoks geleneğidir.

Bilindiği gibi, İsa haç üstünde öldü ancak ölmeden önce öğrencilerine bir uyarıda bulunarak:

‘Beni izlemek isteyen her gün kendi çarmıhını yüklensin ve ardımdan gelsin

,’ dedi.

Bu haç çıkarma, insanların Onu izlediklerinin ya da andıklarını ifade eden bir simgedir. Ben İsa’ya iman ediyorum, anlamına gelir. Ancak Protestanlar, artık şekilciliğe dönüşmüş bu geleneğe biraz da bu nedenle olsa gerek, pek sıcak bakmazlar.

Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?

ffkb8i3e[1]

Yahudilik inancı, genel olarak Eski Ahit’i (39 tane kısmı, yani Tevrat, Zebur ve diğer eski peygamberlerin kitapları) Tanrı’nın sözleri olarak kabul eder, ancak İncil ve Kuran’ı kabul etmez. Read more »

Contact Form Powered By : XYZScripts.com