Archive for the ‘Yazılar’ Category

İnancımız

tevrati-ve-incili-tamir-etmek-660x330

İnanç Bildirgemiz

1)    TANRI

Tek Tanrı’ya inanırız. (Yasanın Tekrarı 6:4; Yeşaya 43:10; 1. Timoteos 2:5)

Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O’dur (Yaratılış 1:1; Vahiy 1:8).

Tanrı ruhtur (Yuh. 4:24), sonsuzdur (Yer. 23:23-24; Mezmurlar 90:2), değişmezdir (Yak. 1:17).

Egemen ve bağımsızdır; bütün varlıklar ona bağımlıdır. (Yeşaya 40:12-26).

Adil ve doğrudur (Mezmurlar 9:7-9; 11:7); sevgi, lütuf ve merhamet gösterir (Mezmurlar 136:1-26; 1.Yuh. 4:4-11); gerçek ve sadıktır (Çölde Sayım 23:19); her şeye gücü yeter (Yeremya 32:17); kutsaldır (1. Petrus 1:16).

Read more »

Antakya Protestan Kilisesi

6astnd5f5s4pdl8a1855[2]

Fransızlar döneminde elçilik ve Fransız Bankası olarak kullanılmış, 2000 yılında Güney Kore Kwong Lim Metodist Kilisesi tarafından Protestan Kilisesi olarak tanınmıştır.
Kilisenin Giriş kapısı üzerindeki Türkçe, İngilizce ve Kore dilinde yazılmış plakette, Haziran 2000’de açıldığı yazılıdır. Bu kilise Kore’li bir din adamı Pastör tarafından açılmıştır.

Bahçe içerisinde beyaz köfeki taşından kilisenin giriş bölümü boydan boya ileriye doğru hafif bir çıkıntı yapmakta ve sivri kemerli bir kapıdan içeriye girilmektedir. Cephe görünümünün iki yanında dikdörtgen birer pencere, üst katta da yanlarda birer çıkıntılı kısımda da yine dikdörtgen söveli 3’er pencere bulunmaktadır. Kilisenin en üst noktasına da bir haç yerleştirilmiştir. İbadet mekânı dikdörtgen bir plan göstermekte olup

, apsidin önünde kürsü bulunmaktadır. Ayrıca iç mekânda geç devre ait kilise eşyaları ile ikonalar bulunmaktadır.
Daha sonra edindiğim bilgiye göre 2000 yılında Güney Kore Kwong Lim Metodist Kilisesi tarafından Protestan Kilisesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com